Материали 1-10 от 4

Същност на конкуренцията 148 стр.

Същност на конкуренцията

В буквален превод терминът конкуренция има латински произход и означава бягам към целта. В ежедневната лексика той се разглежда като съперничество, съревнование и надпреварване между хората за постигане на определена цел...
loli
3