Материали 1-10 от 10

Приносът на железниците за опазване на околната среда 10 стр.

Приносът на железниците за опазване на околната среда

Темата представя какъв е приносът на железниците за опазване на околната среда. Защо е за предпочитание да се използва железопътния транспорт пред останалите видове транспорт. Предтавя, както негативите, така и приимуществата на железопътния транспорт...
nerven
0
Приносът на железниците за опазване на околната среда 10 стр.

Приносът на железниците за опазване на околната среда

Темата представя какъв е приносът на железниците за опазване на околната среда. Защо е за предпочитание да се използва железопътния транспорт пред останалите видове транспорт. Предтавя, както негативите, така и приимуществата на железопътния транспорт...
ndoe
0
Транспортната система на България 14 стр.

Транспортната система на България

Същност, значение и особености на транспорта. Транспортът се отнася към третичния стопански сектор (обслужващ) и по-точно към т. н. "производствени услуги". Продукцията му е превоз на стоки и хора...
emoto_92
13