Материали 91-100 от 214

Магнитно поле 5 стр.

Магнитно поле

Магнитното поле е силово поле, което се създава от частици с ненулев магнитен момент или от промяната във времето на електрическото поле. То е една от двете компоненти на електромагнитното поле...
daniche90
0