Материали 41-50 от 214

Диаграма Спектър-светимост 12 стр.

Диаграма "Спектър-светимост"

Зависимостта между светимостта и спектралния състав на светлината на звездите се изразява в диаграма, известна в астрономията като диаграма спектър-светимост или диаграма на Херцшпрунг-Ръсел (ХР-диаграма)...
lubega
15
Делене на урана и ядрени реактори 13 стр.

Делене на урана и ядрени реактори

През 1938 г. немските учени О. Хан и Ф. Щрасман откриват деленето на урана под действието на бавни неутрони. Те установяват, че при облъчване на урана с неутрони се образуват елементи от средата на периодичната система....
nerven
6