Материали 111-120 от 259

Програмиране++Алгоритми 740 стр.

Програмиране=++Алгоритми

С настоящата книга се продължава уникалното явление в нашата учебна и научна литера-тура (а, може би и в световната) — студенти да пишат оригинални учебници за компютърната ин-форматика на изключително високо ниво, новаторски съчетавайки практика и теория
ison4eto
0
Eкологична химия и опазване на околната среда 200 стр.

Eкологична химия и опазване на околната среда

Предоставя информация за основните положения на екологията; биосферата и елементите на биосферата; замърсяване на биосферата и отделните екосистеми; технически методи за защита на околната среда; технологични процеси и проблемите по опазване на околната с
bagsi
1