Материали 51-60 от 259

МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 91 стр.

МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ, ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Ако топлофизическите параметри на изделието са нестабилни или няма възможност за точно спазване на времето за престой на изделията....
aronn
0
Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити 398 стр.

Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити.

Описани са програми чрез които се изследва влиянието на различни параметри върху токовите инверсни характеристики, импедансните характеристики на дистанционните защити и др.
tutioo
0
Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса 33 стр.

Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса

Качеството на горивото от дървесина е абсолютно необходимо, за да се осигури надеждна експлоатация на отоплителна система на дърва.
aronn
1
Бизнес Етика 132 стр.

Бизнес Етика

На пръв поглед бизнес етиката за повечето хора е термин с противоречие в определението;бизнесът е правенето на пари,а етиката е правене на добро........
aronn
1