Материали 1-10 от 66

CCD Матрици 23 стр.

CCD Матрици

В действителност CCD елементите представляват полупроводникови интегрални схеми, които съдържат множество от взаимно-свързани миниатюрни кондензатори, подредени като матрица.
loli
0
Възможности за симулация на процесите леене 25 стр.

Възможности за симулация на процесите леене

Леярството е много старо изкуство, но с бурното развитие през последните тридесет години на математическото моделиране и компютърното симулиране в областта на материалознанието, то вече се е превърнало в бързо развиваща се...
nerven
0
Съдебна система на Европейския съюз 26 стр.

Съдебна система на Европейския съюз.

Стопански факултет Специалност Публична администрация Реферат По дисциплината: Право на Европейския съюз На Георги Райчов Маляков ПА фак.№ 231206011 гр.35 Тема: Съдебна система на Европейския съюз. Дата: 11.12.2008 г. Преподавател: /......................
loli
1
Механика на разрушението 29 стр.

Механика на разрушението

При допускането за това, че пластичната зона или зоната за разрушаване в края на пукнатината е твърде малка, е получена формулата, изразяваща силата на съпротивление срещу разкриването на пукнатина Gc чрез Kc...
mOn
0