Материали 1-10 от 172

Готовност на студентите специалност quotСоциални дейностиquot и quotСоциални грижиquot за работа в Дневни центрове за хора с увреждания 11 стр.

Готовност на студентите специалност "Социални дейности" и "Социални грижи" за работа в Дневни центрове за хора с увреждания

Обучителният процес предполага придобиване и (или усъвършенстване на специалните знания и умения в социално-законодателната сфера по пътя на използване на собствения опит на участниците и провокирането на активно общуване между тях от страна на водещия...
gecata_maina
0
Мотивация на ученето 2 стр.

Мотивация на ученето

Изследванията през последното десетилетие и наблюденията на училищната практика недвусмислено сочат тенденцията на непрекъснатото намаляване на мотивацията и интереса към учебно-познавателната дейност.
maeli
0