Материали 1-10 от 29

Търкалящи лагери 14 стр.

Търкалящи лагери

Общи характеристики. Класификация и означение. Материали и видове повреди. Изчисляване на търкалящи лагери – основни понятия. Избор на лагери по каталог. Схеми на лагеруване на търкалящи лагери.
az2323
0
Измерване на разхода на флуиди чрез дроселиращи устройства 36 стр.

Измерване на разхода на флуиди чрез дроселиращи устройства

Методът за измерване е основан на зависимостта на разликата на налягане пред и след неподвижното дроселиращо устройство, поставено в тръбопровода, от разхода на измерваната среда. Това устройство трябва да се разглежда като първичен преобразувател на разх
az2323
0
Управленски модел за устойчиво организационно развитие 12 стр.

Управленски модел за устойчиво организационно развитие.

Същност и фактори влияещи върху организационно развитие. Възможности и заплахи.Стратегии за осъществяване на организационна промяна. Ситуационен (SWOT) анализ – същност.
0
Организация на интернет-форум за дистанционно обучение 24 стр.

Организация на интернет-форум за дистанционно обучение

Реферата вклчва организация на Интернет форум за Web-базирано обучение; Видове Web-базирано обучение; Системи за подпомагане на WWW-базираното обучение (Course Support Systems) при ораганизация на интернет форум...
ndoe
0
Задача по статистика - динамичен анализ на студенти в образователна и научна степен доктор по гражданство форма на обучение редовна форма 28 стр.

Задача по статистика - динамичен анализ на студенти в образователна и научна степен "доктор" по гражданство, форма на обучение, редовна форма

Задачата ни е да направим динамичен анализ на броя студенти за периода 2000/01 – 2011/12 учебна година, представен чрез следните динамични редове...
nezabravima
0