Материали 1-10 от 25

ГЕНЕТИЧНО ГРАЖДАНСТВО 9 стр. очаква одобрение

ГЕНЕТИЧНО ГРАЖДАНСТВО

Медицинската етика се свързва с деонтологията като наука за дълга и отговорността на човека за неговото поведение, като в професионално отношение става въпрос за професионален дълг на всеки в лекарската и медицинска практика.
messi
2
Морал и етика 11 стр.

Морал и етика

Етиката – учение за добродетелните свойства на душата. Думата "етос" древните гърци първоначално употребявали, за да обозначат с нея: съвместно обиталище, място на общо пребиваване...
dannyboy
0
Анализ на Kнига IX от Държавата на Платон 5 стр.

Анализ на Kнига IX от "Държавата" на Платон

В "Държавата" са представени идеите на Платон за идеално устроента държава, за нейните граждани и водачи. В девета книга се разглеждат проблемите за желанията на човека, щастието и нещастието, удоволствията и справедливостта...
messi
6