Материали 1-10 от 27

Управленски модел за устойчиво организационно развитие 12 стр.

Управленски модел за устойчиво организационно развитие.

Същност и фактори влияещи върху организационно развитие. Възможности и заплахи.Стратегии за осъществяване на организационна промяна. Ситуационен (SWOT) анализ – същност.
0
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 13 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Системите на управление на персонала и системите за управлението на човешките ресурси по своята същност не се различават. Разликата е предизвикана от различията в акцентите и подходите за тяхното изясняване.
messi
0
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г 14 стр.

„Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г.“

Преходът от централизирано планово управление на държавата към изискванията и принципите на пазарната икономика постави с особена острота редица въпроси към прилаганите до този момент икономически категории и в частност към социално-икономическата категор
nadivo111
3
Управление на човешките ресурси 9 стр.

Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси представлява дейност, насочена към организирането на хората в организацията, за постигане на нейните цели чрез осигуряване на кадри, възнаграждения, обучение и развитие...
daniche90
1
Концепция за управление на човешките ресурси 30 стр.

Концепция за управление на човешките ресурси

Концепцията за управление на човешките ресурси (учр), още от момента на своето създаване в средата на 80те години, предизвиква огромен интерес както у теоретиците по управление, така и при практикуващите мениджъри...
nezabravima
0
Основни проблеми на управлението на персонала в организацията 16 стр.

Основни проблеми на управлението на персонала в организацията

Ресурс означава запас, източник на доходи. Осигуряването на необходимите ресурси е първата и обективно необходима стъпка при организиране функционирането на стопански звена. Без ресурси няма дейност, няма резултат....
cblock
1
Работа в екип Съвременното предприятие 7 стр.

Работа в екип. Съвременното предприятие

Една група от хора представлява екип не просто ако учат заедно, а ако имат обща цел, за постигането на някоя съгласуват един с друг своите действия. За да е ефектен един екип, в него трябва да има хора с различно поведение и нагласа за работа....
lubega
0
Реферат на наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация 7 стр.

Реферат на наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация

Главната цел е да се оценят основните елементи на трудовото изпълнение на служителя: дали и как са постигнали целите; по какъв начин е показана компетентността; степентта, в която са изпълнени преките задължения на служителя;...
nerven
0