Материали 1-10 от 27

Финансово управление на човешките ресурси Андрей Захариев 8 стр.

Финансово управление на човешките ресурси (Андрей Захариев)

През последните години интересът към изследването на човешките ресурси рязко нарастна. Сред изследователите, които проявяват интерес, е и д-р Андрей Захариев...
mOn
7
Управленско консултиране 6 стр.

Управленско консултиране

Управлението представлява процес, включващ управленските функции прогнозиране, планиране, взимане на решения, организиране,ръководене, координиране, мотивиране и контрол насочени към материалните...
mOn
3
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г 14 стр.

„Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г.“

Преходът от централизирано планово управление на държавата към изискванията и принципите на пазарната икономика постави с особена острота редица въпроси към прилаганите до този момент икономически категории и в частност към социално-икономическата категор
nadivo111
3
Оценка на работните места и атестиране на работниците и служителите 7 стр.

Оценка на работните места и атестиране на работниците и служителите

Оценката на работните места (длъжностите) е специфична административно-управленческа дейност, обособен етап в процеса по определяне на заплатата по трудов договор, с огромно въздействие и влияние в дейността по определяне на базовия размер на заплатите...
loli
2
Управление на човешките ресурси Мотивация на персонала 11 стр.

Управление на човешките ресурси. Мотивация на персонала

Управлението на човешките ресурси в една организация е дейност, която обединява човешките ресурси с други ресурси – финансови,информационни, технологични, суровинни – за постигане на главните и крайни цели на организацията...
dannyboy
2
Обучение и професионално развитие 16 стр.

Обучение и професионално развитие

Обучението на човешките ресурси е стратегическа функция на управлението на управлението на човешките ресурси. То е в непосредствена връзка с растежа и конкурентноспособността и обуславя професионалното...
mOn
1
Обучение и развитие на човешките ресурси 12 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Обучението на персонала е ключов компонент и дейността по управлението на човешките ресурси. През последните години той се разглежда в една по- широка рамка – в контекста на развитието на човешките ресурси в организацията....
ivan40
1
Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията 13 стр.

Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията?

Практиката на развитите страни показва, че най-бързият и най-евтин път за постигане на конкурентоспособност на фирмата е привличането и задържането на способни и талантливи кадри...
ivan40
1