Материали 1-10 от 50

Теория на пазара Пазарен механизъм и пазарно равновесие 114 стр.

Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.

Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на предлагането...
gecata_maina
0
Връзка между инфлация и безработица крива на Филипс 5 стр.

Връзка между инфлация и безработица (крива на Филипс)

Кривата на Филипс в исторически аспект. Извеждане на оригиналната крива на Филипс. Извеждане на кривата на Филипс като зависимост между норма на инфлация и норма на безработица. Извеждане на разширената (допълнена) крива на Филипс...
ivan40
1
Природни процеси на генетичен пренос 4 стр.

Природни процеси на генетичен пренос

Генетичния обмен е случаен процес, който се осъществява по три различни начина: трансформация, трансдукция и конюгация. При трансформацията ДНК се освобождава от клетката, разтваря се в околната среда и се поглъща от реципиентните клетки...
nerven
0