Материали 1-10 от 100

Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България Х-XIV век 11 стр.

Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България (Х-XIV век)

След покръстването на българския народ, осъществено по време на управлението на Княз Борис I (852-889), основа на философско-мирогледната система на българския народ става християнската религия...
rusev02
0
Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България 69 стр.

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България

В продължение на три десетилетия българската дипломация упорито работи за укрепване на държавния суверенитет на страната. Въпреки различията помежду си всички правителства се придържат към линията на постъпателно еманципиране...
ndoe
0
Добруджански въпрос 47 стр.

Добруджански въпрос

Безспорните права на България над Южна Добруджа, жестокостта на румънската колонизация и естественият стремеж на българите от този край към своето отечество създават в навечерието на войната една истинска национална треска за освобождение на поробена...
silviQ
0
Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944-1955 12 стр.

Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955)

В края на 40-те години в развитието на международните отношения се разгръща нова страница. Вече е решена основната военнополитическа задача - разгромът на хитлеристка Германия и нейните съюзници...
cblock
0
Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г 16 стр.

Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г.

Протоколът Политис-Калфов от 1924 г. през септември 1923 г., като се възползва от настъпилото след подписването на Лозанския договор подобрение в българо-гръцките отношения, българският външен министър...
lubega
0