Материали 1-10 от 3

Организация управление и планиране на дейността на фирмите на медийния бизнес 50 стр.

Организация, управление и планиране на дейността на фирмите на медийния бизнес

Няма общоприето определение за понятието медия и производните от него. Може би защото самият обект, за който се търси наименованието търпи такова развитие, че никой не знае съвременното му състояние...
silviQ
0
Медийно бюджетиране 39 стр.

Медийно бюджетиране

Медиите, при пълното господство на стоково-паричните отношения, би трябвало да се разглеждат като пълноценни стопански предприятия, т.е. за да съществуват, те трябва поне да имат толкова доходи, колкото и разходи...
messi
0