Материали 1-10 от 3

Балансовата информация за целите на управлението на дружеството 4 стр.

Балансовата информация за целите на управлението на дружеството

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си...
cblock
0
Въведение в методологията за управление на проекти на PMI 13 стр.

Въведение в методологията за управление на проекти на PMI

Въведение в методологията за управление на проекти на PMI. Проектите се реализират чрез процеси. Те се изпълняват от участниците в проекта и попадат в две категории: Процеси за управление...
silviQ
0
ERP информационни системи 5 стр.

ERP информационни системи

Какво е ERP? ERP (Enterprise Resource Planning) е единна платформа, осигуряваща ефективно управление на всички дейности в компанията, свързани с финанси и счетоводство, продажби и маркетинг, производство, доставки, складово стопанство, планиране...
lubega
1