Материали 1-10 от 25

Управление на европейски инвестиции 14 стр.

Управление на европейски инвестиции

Курсова работа по управление на инвестиционни проекти. Аукционният търг е разновидност на организираните пазари. Аукционният търг или аукционът почива върху механизма на ценовата конкуренция и представлява състезателен способ за сключване на сделки за...
rusev02
0
Анализ и оценка на инвестиционни проекти 29 стр.

Анализ и оценка на инвестиционни проекти

Нетните парични потоци представляват разликата между постъпленията от даден проект и плащанията свързани с него. Съществува разлика между счетоводните приходи и разходи и изчисляваната от счетоводителите счетоводна печалба и финансовите постъпления...
aronn
0
Инвестиции в човешки капитал 8 стр.

Инвестиции в човешки капитал

Човешките ресурси са най-ценния капитал на нацията. Именно поради тази причина инвестициите в човешкия капитал, науката и качеството на образованието са сред основните предизвикателства пред България...
cblock
0
Примерен инвестиционен проект 30 стр.

Примерен инвестиционен проект

Основна цел в развитието на туризма в община Долен Чифлик, Варненска област, е чувствителното повишаване на качеството на предлагания туристически продукт и издигането на неговия имидж....
rusev02
0
Преки инвестиционни процеси в българската индустрия след 1989г 14 стр.

Преки инвестиционни процеси в българската индустрия след 1989г.

Индустриалната политика в условията на преход схематично за България би могла да се раздели на две времеви зони, които коренно се различават помежду си като структура и развитие на индустрията...
ivan40
0
Инвестиционната стратегия 9 стр.

Инвестиционната стратегия

Проектът, в който сме избрали да инвестираме, е изграждането на агрикултурна единица (предприятие), което да снабдява фирмите разположени на българското Черноморие с различен асортимент от сладки и месести плодове...
aronn
0