Материали 1-10 от 1

Проектиране на едноконтурна САР 33 стр.

Проектиране на едноконтурна САР

Предварително изследване на обекта - Типът на обекта се определя от преходната му характеристика. Подаваме единични стъпаловидно въздействие, при което се получава преходна характеристика...
silviQ
1