Материали 1-10 от 415

Резюме по Римско частно право-ОСОБЕНОСТИ НА MORA DEBITORIS И НЕЙНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ДРЕВНИЯ РИМ ДО БЪДЕЩОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО 3 стр.

Резюме по Римско частно право-"ОСОБЕНОСТИ НА MORA DEBITORIS И НЕЙНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ДРЕВНИЯ РИМ ДО БЪДЕЩОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО"

Резюме върху "ОСОБЕНОСТИ НА MORA DEBITORIS И НЕЙНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ДРЕВНИЯ РИМ ДО БЪДЕЩОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО" от Проф. д-р Жан-Франсоа Геркенс, Университет в Лиеж, Белгия
0
Трудово правоТристранно сътрудничество при правната уредба на трудовите отношения 11 стр.

Трудово право/Тристранно сътрудничество при правната уредба на трудовите отношения  

Тристранното сътрудничество в България играе все по-голяма роля в икономиката и политиката в страната. Тъй като решенията на правителството, вследствие на консултациите със социалните партньори, обикновено касаят пряко или непряко всеки гражданин и фирма,
m-g
0
Административен контрол 13 стр.

Административен контрол

Курсова работа по право. Доколкото държавното упрвление в страната е една творческа, динамична дейност, тя се развива постоянно, непрекъсваемо и, разбира се, съществува опасност в някои случаи да се допуснат грешки...
dannyboy
0
Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на сделката чл26 ал1 от ЗЗД 8 стр.

Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на сделката (чл.26, ал.1 от ЗЗД)

Правната сделка е средство за задоволяване на потребности. Затова е необходими волеизявленията за сключването и да са извършени свободно от дееспособни лица и при съблюдавана на повелителните правила на закона и на добрите нрави...
lubega
0