Материали 1-10 от 35

Рекламна кампания за въвеждане на нов продукт в орифлейм с цел привличане на клиенти 19 стр.

Рекламна кампания за въвеждане на нов продукт в орифлейм с цел привличане на клиенти

По отношение на всяко от тези две направления може да се каже, че фирмите следват различни маркетингови стратегии част, от които обхващат въвеждането на нови продукти на пазара...
gecata_maina
0
Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им 5 стр.

Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им

Рекламна кампания е термин от маркетинга , с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама , при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата....
aronn
1
Рекламни кампании провали и гафове 26 стр.

Рекламни кампании – провали и гафове

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща рекламна система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени...
cblock
0
Рекламата 6 стр.

Рекламата

Рекламата е като живота трябва да е изпълнена със смисъл, цел, изключителност и много провокация. Тя е изпълнена с правила - досадни, отекчителни, но в същото време и поучителни, създаващи и учещи на ред...
dannyboy
0
Рекламата чрез плакати 32 стр.

Рекламата чрез плакати

Рекламата представлява "масова комуникация, направена за сметка на една организация, наречена рекламодател, която плаща на едно информационно средство за разпространението на съобщение, създадено от рекламна агенция"...
messi
0