Материали 1-10 от 39

Управление на промените при разширяване на персонала 24 стр.

Управление на промените при разширяване на персонала

Промяната е вечното и безвъзвратно описание от професионалният и личният живот. Оцеляването в този живот се дължи по-скоро на адаптацията на човека отколкото на тяхната сила...
gecata_maina
0
Бизнес-план на фирма 0 стр.

Бизнес-план на фирма

Настоящият бизнес план е свързан с разширяването на дейността на фирма "Дизайн мебел” ООД - гр.Стара Загора, с предмет на дейност -търговия с мебели и предоставяне на дизайнерски услуги...
nerven
2
Посещение на строителното дружество 17 стр.

Посещение на строителното дружество

Oбект на изследване е строителна фирма, а целта на настоящият казус е да се анализира текущото състояние на фирмата, средата в която тя функционира и да бъде предложена маркетингова стратегия, вариантни, идеи и концепции за развитие...
gecata_maina
0
Видове планиране в бизнес организацията 16 стр.

Видове планиране в бизнес организацията

Планирането е една от основните класически функции на мениджмънта. То не е само една от съществените функции на всички управляващи в организацията, на всички равнища на управление, нещо повече - то е сърцевината на фирменото управление...
ndoe
0
Медиацията същност и основни етапи 7 стр.

Медиацията: същност и основни етапи

Двете страни, които са в конфликт избягват алтернативата съд и решават да разрешат проблема чрез медиация. Тя се извършва от посредник, който е компетентен и целта е да се постигне консенсус, съобразяващ се с интересите на двете страни...
aronn
0
Бизнес стратегия на малка фирма 9 стр.

Бизнес стратегия на малка фирма

В днешно време, пред бизнес единиците възникват множество въпроси и проблеми за решаване. Това се налага от непрекъснато видоизменящата се среда и силно глобализиращия се свят...
lubega
0
Стартиране на собствен бизнес 17 стр.

Стартиране на собствен бизнес

Основната идея за стартиране на собствен бизнес е създаване на студио по танци в град Враца, което да предоставя на младите хора от града и региона развлекателни и модерни стилове...
nerven
0