Материали 1-10 от 1

Езикова култура и стил в интернет медиите 18 стр.

Езикова култура и стил в интернет медиите

В съвременните социално-културни и комуникационни условия възприемането на интернет като възможност за размяна на информация и продукти е предпоставка за развитието на различни медийни форми в нея...
messi
0