Материали 1-10 от 66

Аграрно стопанство на Китай 15 стр.

Аграрно стопанство на Китай

Китайската Народна Република е разположена в източната част на азиатският континент. Около 98% от територията на страната и разположена между 20 и 50 гр. северна ширина като по голямата част се намира в умерения и субтропичния пояс...
rusev02
0
Недостиг на води ресурси 11 стр.

Недостиг на води ресурси

Значение на термините природен и воден ресурс. Характеристика на водата. Консумация и недостиг на питейна вода. Характеристика на водните ресурси. Замърсяване на водните ресурси. Международни конфликти. Територии с недостиг на вода...
gecata_maina
1
Великите географски открития - предпоставки развитие и последици XV - XVI в 15 стр.

Великите географски открития - предпоставки, развитие и последици (XV - XVI в.)

В началото на XV век европейските държави предприемат поредица от глобални изследвания, които дават началото на една напълно нова глава в историята на света. В литературата този период е известен с името "Епохата на Великите географски открития&a
rusev02
0
Историческа география 16 стр.

Историческа география

Историческата география е дисциплина в историческата наука. Тя конкретизира нашите представи за пространствената страна на историческия процес и ги свързва с определени територии, изучава географията на историческото минало на човечеството...
silviQ
0
Република Турция 18 стр.

Република Турция

Разположена е на два континента: Европа и Азия. Европейската част на Турция се нарича Тракия, докато азиатската – Анатолия (или Мала Азия). Нейната столица е Анкара. Населенито на страната е 67 милиона души. Турция е демократична държава...
rusev02
0
Географски информационни системи същност стопанско значение бъдещо развитие 17 стр.

Географски информационни системи – същност, стопанско значение, бъдещо развитие

ГИС със съвкупността от функциите си трябва да се разглежда преди всичко като процес, а не само като хардуер или софтуер. Предназначени са за вземане на решения и по такъв начин данните, които се въвеждат,...
lubega
0