Материали 1-10 от 1

Социална работа с възрастни хора 11 стр.

Социална работа с възрастни хора

Портфолио от Преддипломна практика, проведена в Дом за стари хора "Дълголетие", гр. София, в което са описани методите на социална работа с възрастни хора, както и приложените подходи и цялостното взаимодействие...
aronn
2