Материали 1-10 от 11

Въпроси по банково обслужване 6 стр.

Въпроси по банково обслужване

Платежни услуги и операции. Внасяне и теглене на пари в брой. Изпълнение на паричен превод с предоставяне на пари в брой. Получаване на паричен превод с изплащане на пари в брой. Покупко-продажба на валута. Операции с чекове...
ndoe
3
Пищови по банково дело 4 стр.

Пищови по банково дело

Банките като специфични фирми произвеждат продукция, която съществено се различава от продукцията в материалното производство. Те произвеждат не просто стоки, а стоки от особен род във вид на пари и платежни средства....
mOn
6
Управление на банковия риск 2 стр.

Управление на банковия риск

На равнище търговска банка в допълнение към външните се използват и вътрешни модели за оценка и управление на риска – лимитиране, хеджиране, вътрешен одит и др.т.е. рискове, които са непосредствено свързани с формирането на баланса на банката....
admin
2