Материали 1-10 от 39

Въпросителното относителното и показателното местоимение в изречението - план-конспект по български език за 5 клас 9 стр.

Въпросителното, относителното и показателното местоимение в изречението - план-конспект по български език за 5 клас

информативно-познавателни: да се припомни и систематизира вече познатата информация за същността на местоимението; да се изясни същността на въпросителното, относителното и показателното местоимение;
gecata_maina
3
План на урок по български език за 8 клас на тема Социални диалекти Жаргон 4 стр.

План на урок по български език за 8 клас на тема "Социални диалекти. Жаргон"

Учениците да се запознаят със същността на понятието "диалект". Да се запознаят с основните особености на социалните диалекти и приложението им в различните комуникативни ситуации...
rusev02
1