Тестове 21-30 от 166

Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента
15въпр.

Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 493
Трудност:
64%
Анализ на стопанската дейност
18въпр.

Анализ на стопанската дейност

Примерен изпитен тест по Анализ на стопанската дейност. Въпросите са съставени по лекциите на доц. д-р Николай Тенев, ПУ "Паисий Хилендарски", всеки от тях изисква един верен отговор.
  • 382
Трудност:
36%