Тестове 1-10 от 51

Финанси
15въпр.

Финанси

Тестът включва въпроси относно факторите на икономическата активност, бюджетните разходи, методите на мажоритарното гласуване, системата на взаимните услуги и влиянието на инфлацията. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
  • 44
Трудност:
62%