Тестове 1-10 от 22

Тест по биология за 8-ми клас над опорно-двигателна система
12въпр.

Тест по биология за 8-ми клас над опорно-двигателна система

Тестът се състои от 12 задачи с избираем отговор. Всяка задача съдържа само един верен отговор. Успешно може да се използва за писмено изпитване в края на раздела...
  • 438
Трудност:
43%
Тест по биология за 8-ми клас на тема: Размножаване и индивидуално развитие
15въпр.

Тест по биология за 8-ми клас на тема: Размножаване и индивидуално развитие

Тестът цели да се установи степента на усвояване на знанията за мъжката и женска полови системи, оплождане и развитие на зародиша. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 256
Трудност:
48%