Тестове 11-20 от 166

Финанси
15въпр.

Финанси

Тестът включва въпроси относно факторите на икономическата активност, бюджетните разходи, методите на мажоритарното гласуване, системата на взаимните услуги и влиянието на инфлацията. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
  • 40
Трудност:
62%