Материали 1-10 от 1

Управление на фантом за обучение за оказване на първа помощ 35 стр.

Управление на фантом за обучение за оказване на първа помощ

Приблизително 80% от сърдечните пристъпи в днешно време се получават у дома. Освен това по-малко от 5% от жертвите на внезапна сърдечна недостатъчност оцеляват поради факта, че болшинството от свидетелите на тези пристъпи са хора, които не знаят как да...
messi
0