Материали 1-10 от 18

Първичен и вторичен пазар на акции и облигации 19 стр.

Първичен и вторичен пазар на акции и облигации

Според фазата, в която се намира в процеса на своето движение даден финансов инструмент, финансовият пазар се дели на първичен и вторичен. Първичният обхваща фазата на емисията и първоначалният пласмент на съответния финансов инструмент...
gecata_maina
2
Предприемачески риск 18 стр.

Предприемачески риск

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА по АГРАРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО на тема "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ РИСК И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ" Изготвили: Биляна Иванова Николова фак№658 Иванка Петрова Желева фак№ 670 Специалност: Аграрна Ик
loli
1
Приложен софтуер 12 стр.

Приложен софтуер

Microinvest Делта е съвременна, бърза, гъвкава и мощна система за двустранно счетоводство, позволяваща на опитния счетоводител да контролира изцяло ситуацията. С тази система Вие може да работите с неограничен брой фирми, много счетоводни години...
cblock
1
Регионален анализ на процесите на интеграция и глобализация 6 стр.

Регионален анализ на процесите на интеграция и глобализация

Процесите на регионализация и глобализация днес са едни от най –разглежданите проблеми тъй като процесите протичат и се развиват във времето и се разполагат в пространството.Тези процеси са тясно свързани с регионализма.
cblock
0