Материали 1-10 от 6

Конкурентоспособност на продукцията 9 стр.

Конкурентоспособност на продукцията

Анализът на конкурентоспособността на продукцията, както и на конкурентоспособността на бизнес организацията като цяло е необходимо условие за оценка на резултатите от стопанската дейност и разработване на стратегия за развитие...
mOn
0
Определяне на работната заплата на различните категории работници от 12 Диагностично Консултативен Център 20 стр.

Определяне на работната заплата на различните категории работници от 12 Диагностично Консултативен Център

Групови стимулиращи добавки. Те се използват в случаи, когато е трудно да се оцени индивидуалния принос. Чрез групово-стимулиращите стимули всички членове на една работна група получават стимулиращи добавки за определен период....
admin
0
Оптимизация на материалните запаси на предприятие 34 стр.

Оптимизация на материалните запаси на предприятие

Второ, ефективно и качествено обслужване на потребителите в резултат на: създаване на резерви за компенсиране на сезонните колебания в търсенето; създаване на резерви за елиминиране на сезонните колебания в доставките; гъвкаво реагиране....
admin
2
Разширяване дейността на фирма 20 стр.

Разширяване дейността на фирма

Преминаване на целенасочеността на така наречените дистрибутори и търговци на едро към масов директен маркетинг към крайният потребител, подходящ при оживен пазар какъвто се наблюдава в страната в момента....
admin
0