Материали 1-10 от 12

Иновационни стратегии 52 стр.

Иновационни стратегии

Иновационни стратегии на фирмите във високотехнологичните отрасли и в отраслите с класически технологии – видове стратегии и ролята им за създаване на конкурентно предимство , сравнителен анализ
shiloh12
0
Инвестиционен проект ресторант 53 стр.

Инвестиционен проект – ресторант

Математическото моделиране е най-добре да започне да се прилага още в самото начало на проекта, за да могат по този начин да се идентифицират лошите проекти или лошите части на проекта...
the_magicer
0
Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите 12 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите

Чрез инвестициите, с които се увеличават капиталите и активите, на практика се постига растеж и максимизиране на фирменото богатство. В действителност обаче не всяка инвестиция, гарантира растеж на фирменото богатство...
dannyboy
0
Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите 14 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите

Динамичните методи за оценка са предмет на корпоративните финанси и се разглеждат подробно в специалната литература. За тяхното прилагане се изисква специална подготовка...
nerven
0
Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор 12 стр.

Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор

Обект на анализ в настоящата курсова работа ще бъдат средствата, които следва да се инвестират в текстилния сектор като крайната цел е да се подобри значително конкурентоспособността в този сектор...
gecata_maina
0
Реконструкция развитие и разширение на quotЛетище Софияquot като част от програмата за подобряване на транспортната инфраструктура на България 10 стр.

Реконструкция, развитие и разширение на "Летище София" като част от програмата за подобряване на транспортната инфраструктура на България

Проектът за реконструкция на летище София, който се реализира понастоящем, е резултат от дългогодишна работа на стотици български и чуждестранни специалисти при спазване на всички законови изисквания и процедури...
aronn
0
Анализ на инвестиционния риск 43 стр.

Анализ на инвестиционния риск

Инвестицията във фирмата е важен елемент на финансовия мениджмънт, чиято дейност е свързана с две основни направления: управление на активите т.е. инвестиране и управление на пасивите т.е. финансиране...
messi
0
Казус по инвестиционен мениджмънт 11 стр.

Казус по инвестиционен мениджмънт

Разработен е инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на единичен продукт. Инвеститорът се е спрял на два варианта за изпълнение на проекта, които се различават по избрания основен технологичен процес...
nezabravima
17
Инвестиционни стратегии 27 стр.

Инвестиционни стратегии

Материалът представя различните стратегии за конструиране и управление на портфейли. Те най-общо се разделят на активни и пасивни. Представени са и различните показатели за оценка на портфейлните достижения....
cblock
0