Материали 1-10 от 93

Жизнен път на продукта 17 стр.

Жизнен път на продукта

Концепцията "жизнен път на продукта" е изградена върху постановката, че продуктите имат граници на "своя живот" - от момента на възникване на идеята за изделието до момента на отпадане от продажби...
cblock
0
Етапи в развитието на процеса на вземане на решения за покупка 3 стр.

Етапи в развитието на процеса на вземане на решения за покупка

Възникване и осъзнаване на потребността. Осъществяването на една покупка се определя от възникването и признаването на проблем, който може ефективно да бъде решен, чрез покупката на продукт или услуга...
daniche90
1