Материали 71-80 от 86

Конусен триещ съединител 9 стр.

Конусен триещ съединител

При триещите съединители в неработно състояние допирните повърхности не са в контакт. Включването на съединителя става чрез взаимното им притискане, а изключването – чрез тяхното отделяне....
admin
4
Машинни елементи 2 5 стр.

Машинни елементи 2

Механичните са: неуправляеми, управляеми и само управляеми. Неуправляемите (с постоянно действие) се делят на: твърди неподвижни, твърди компресиращи, еластични. управляемите са: за включване и изключване – валцови и зъбчати, и триещи....
admin
11
Винтов крик 11 стр.

Винтов крик

Винтовите крикове се използват за ръчно вдигане на товари до малки височини. Например много автомобилни крикове имат специални рамена или лапи, които осигуряват удобно закрепване на автомобила при повдигане. Намира широко приложение в практиката...
admin
3
Геометричен синтез на зъбно зацепване 5 стр.

Геометричен синтез на зъбно зацепване

Геометричният синтез и изчислението на якост на зъбните предавки са взаимно свързани. За силовите предавки се провежда проектно якостно изчисление, при което се определят габаритните размери...
admin
2