Материали 1-10 от 8

Катакомбна живопис Технология и характер на стенописите 6 стр.

Катакомбна живопис. Технология и характер на стенописите

Лабиринтите на римските катакомби и главно кубикулите са украсени със стенописи, направени върху прясна, влажна мазилка (fresco). Естествено, тази техника е заимствана от античното римско изкуство...
loli
0
Неолит и Халколит в българските земи 5 стр.

Неолит и Халколит в българските земи

Основен проблем при изследването на праисторията у нас се явява с пълното отсъствие на каквито и да е било исторически извори. Първоначално при проучванията на праисторически паметници изучаването на хронологията на предметите и обектите...
admin
0