Материали 1-10 от 236

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията 19 стр. очаква одобрение

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.
dessimileva
0
Роля на функциите в системата на управлението 6 стр.

Роля на функциите в системата на управлението

Понятието управление е едно от най-широко използваните в съвременните общества и стопански взаимоотношения. Управлението е процес на целенасочено въздействие, но не всяко въздействие е управление...
ivan40
0
Курсова работа по Основи на управлението 20 стр.

Курсова работа по Основи на управлението

Ръководене в управлението на стопанската организация. Аналитична част. Общи сведения за стопанската организация. Вътрешна среда на стопанската организация. Външна среда на стопанската организация...
dannyboy
0