Материали 1-10 от 235

Роля на функциите в системата на управлението 6 стр.

Роля на функциите в системата на управлението

Понятието управление е едно от най-широко използваните в съвременните общества и стопански взаимоотношения. Управлението е процес на целенасочено въздействие, но не всяко въздействие е управление...
ivan40
0
Курсова работа по Основи на управлението 20 стр.

Курсова работа по Основи на управлението

Ръководене в управлението на стопанската организация. Аналитична част. Общи сведения за стопанската организация. Вътрешна среда на стопанската организация. Външна среда на стопанската организация...
dannyboy
0
Курсова работа по Основи на управлението 9 стр.

Курсова работа по Основи на управлението

Русенска стокова борса АД е основна дейност, неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки. Предмет на дейност на дружеството е организиране и извършване на борсова търговия във формата на организиран пазар, на който са създадени...
nerven
0