Материали 1-10 от 5

АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА 18 стр.

АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА

Дейността на търговските банки е свързана с платежно, кредитно и др. посредничество между ик.агенти. Дейността им се отчита чрез техните баланси. Операциите на търговските банки са три основни групи......
messi
0