Материали 1-10 от 176

Стратегии за учебно мотивиране на учениците 62 стр.

Стратегии за учебно мотивиране на учениците

1. Теории за мотивацията............................................................................................4 1.1. Теории за мотивацията според локализацията на причините за човешкото поведение...................................................
nora_k
0
Обща характеристика на мисленето и мисловните операции Техническо творческо мислене и технологично мислене 2 стр.

Обща характеристика на мисленето и мисловните операции. Техническо творческо мислене и технологично мислене

Мисленето се осъществява чрез многообразни мисловни операции: Анализ – това е мислено разчленяване на цялото на отделните му свойства. Синтез – това е мислено съединяване на частите на предметите или явленията...
dannyboy
0
Интелигентност 3 стр.

Интелигентност

Интелигентността представлява способността на личността да използва своите умствени възможности за адаптиране към средата. Две от съществените насоки за използване на умствените възможности за адаптиране към средата са следните...
silviQ
0
Социални проблеми в процеса на включващото образование на деца със специални потребности в регион Русе 20 стр.

Социални проблеми в процеса на включващото образование на деца със специални потребности в регион Русе

Към днешна дата моделът на интеграцията е претърпял развитие и е надграден с нова концепция – т.нар. "включващо образование". Включващото образование не е просто съвременна концепция, а качествено нова образователна политика...
silviQ
0
Психологически условия за формиране качества на въображението 9 стр.

Психологически условия за формиране качества на въображението

Реферат по педагогическа психология. Психологически условия за формиране качества на въображението. Съображението е психически процес на създаване на нови образи чрез преработка на представи от миналия опит на човека. Прието е въображението да се...
dannyboy
1
Начална училищна възраст 18 стр.

Начална училищна възраст

Начална училищна възраст. Криза на седмата година. Усвояване на знания, умения и навици в училище. Трудности в учебната дейност. Самосъзнание и самооценка на малките ученици. Развитие на практическото и познавателно Аз. Особености на взаимоотношенията в
vanq8504
2