Материали 1-10 от 4

Особеностите на социалната работа при лица с девиантно поведение 54 стр.

Особеностите на социалната работа при лица с девиантно поведение

1.Що е девиантно поведение 2.Фактори,оказващи влияние за появата на девиантно поведение 3.Видове девиантно поведение 4.Възрастови особености при девиантно поведение 5.Общи изисквания към подготовката на работата на социалният работни
ndoe
2