Материали 1-10 от 21

Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации 12 стр.

Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации

Ситуацията е обективна проява на определен комплекс условия на обществената и природната среда и изисква отношение и действие на оказателите се в нея личности....
lubega
0
Дейности при аварии 48 стр.

Дейности при аварии

Бурният технически прогрес в сегашната епоха непрекъснато внася нови технологии, конструкции, изделия. Машиностроителните предприятия изработват все по-сложни и по-точни машини, съоръжения, апарати и инструменти...
silviQ
0
Здравословни и безопасни условия на труд с бои лепила и разтворители 10 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд с бои, лепила и разтворители

Основната цел на този реферат е да ни запознае с условията за безопасна работа с бои, лакове и разтворители. Също така запознаване с техническите права и задължения на ръководителя. Какви са мерките за безопасна работа с тези материали...
ndoe
1
Първа помощ при наранявания и травми на работното място 37 стр.

Първа помощ при наранявания и травми на работното място

Готовността да се окаже първа помощ е от изключителна важност при спасяването на живота, облекчаване на болката и предотвратяване на допълнителни наранявания или инфекции...
nezabravima
2