Материали 1-10 от 63

Главно предаване 7 стр.

Главно предаване

Лекция по Динамика на автомобила за дистанционно обучение. Главното предаване е редуктор с постоянно предавателно число, разположен между предавателната кутия (респ. разпределителната кутия) и полуваловете на задвижващия мост на автомобила...
ndoe
0
Фолксваген груп Индия 10 стр.

Фолксваген груп Индия

За да се определи най-точно кой е маркетинговия инструмент, с който фирмата оперира трябва първо да се определи продукта, който тя предлага на пазара. В нашия случай става въпрос за продукт – автомобил...
the_magicer
0