Материали 1-10 от 153

Магазинна търговия и търговски формати 2 стр.

Магазинна търговия и търговски формати

Лекция по предмета Търговия (избираем в 2-ри курс УНСС). Магазините са основни структурни звена, чрез които се извършва търговска дейност на дребно. Чрез тях се реализират около 70% от продажбите. Този висок дял се дължи на техните предимства...
silviQ
0
България в световното производство и търговия с аграрни стоки маслодайни култури 10 стр.

България в световното производство и търговия с аграрни стоки (маслодайни култури)

Техническите култури имат важно икономическо и социално значение. те се използват като суровина в промишлеността за производство на различни видове изделия. Отрасловата им структура включва отглеждането на хранително-вкусови, лекарствени, маслодайни...
aronn
0
Търговия - пищов 4 стр.

Търговия - пищов

Търговец: специфичен субект на ТП. Прилики между търговско и гражданско право: еднакъв метод на регулиране на взаимоотношенията между лицата, т.е. равнопоставеност и доброволност...
ivan40
0