Материали 1-10 от 93

Вода Свойства на водата 6 стр.

Вода. Свойства на водата

Водата е химично съединение, течност без мирис цвят. С ъгъл между валентните връзки кислород-водород 109 28 мин. Покрива около 71% от повърхността на земята и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни басейни - 97% е солена морска вода...
gecata_maina
0
Дидактиката на природознанието и родинознанието като педагогическа наука и връзката и с други науки 1 стр.

Дидактиката на природознанието и родинознанието като педагогическа наука и връзката и с други науки

Дидактиката на ри п се отнася към педагогическите науки.осн.задача е да конкретизира общите педагог. закономерности, да ги уточни и допълни.
dannyboy
0
Екскурзията - специфична организационна форма на обучение 2 стр.

Екскурзията - специфична организационна форма на обучение

Екскурзията - организационна форма на обучение, при която учениците непосредствено изучават предметите и явленията в тяхната естествена среда. Тя внася разнообразие в обучението, прави го по-интересно и желано...
aronn
0
Оформяне на зоокът в училище 9 стр.

Оформяне на зоокът в училище

Курсова работа по Човек, общество и природа на тема Оформяне на зоокът в училище. Контактът с природата е необходим за формирането на екологичното възпитание в детето, той спомага за развитието на екологичното поведение на детето и опазване на околната...
lubega
0
Влияние на природата върху културата 12 стр.

Влияние на природата върху културата

Културата е съчетание от специфичните дейности на хората, свързани със създаването на предмети, в които е вложен смисъл. Културата това е развитие на способностите и уменията, които са специфични само за човека...
ivan40
0