Материали 1-10 от 18

Съвременни теории за невербалната комуникация 16 стр.

Съвременни теории за невербалната комуникация

Материалът представя същността на невербалната комуникация,движенията и сигналите на езика на тялото - поза, мимика, жестове, разстояние между участниците в общуването и вокализация....
cblock
1
Съвременни теории за невербалната комуникация 16 стр.

Съвременни теории за невербалната комуникация

Материалът представя същността на невербалната комуникация,движенията и сигналите на езика на тялото - поза, мимика, жестове, разстояние между участниците в общуването и вокализация....
ndoe
0
Измерване на параметри на бобини и кондензатори с мостове за променлив ток 4 стр.

Измерване на параметри на бобини и кондензатори с мостове за променлив ток

Реалните бобини и кондензатори, като свуполюсни елементи на електрически вериги, могат да бъдат представени с опростени последователни или паралелни заместващи схеми.
aronn
0