Материали 1-10 от 7

Тенденции в развитието на СНВП и използването на съвременни радари - САЩ 18 стр.

Тенденции в развитието на СНВП и използването на съвременни радари - САЩ

Същност на системите за наблюдение на въздушното пространство. Въздушното наблюдение на САЩ - комплексът Норад (North American Aerospace Defense Command-NORAD). Тенденции в развитието на радарните системи...
dannyboy
1
Набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили 17 стр.

Набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили

Набирането на кадрови военнослужещи се налага въз основа на оценката на мисиите и задачите, съвременните изисквания към тях, ресурсните възможности на страната, принципите, целите и осигуряването на процеса на окомплектоване с кадрови военнослужещи...
ivan40
0
Мисиите с българско участие 78 стр.

Мисиите с българско участие

Предмет на дипломната работа - българското участие в мисии зад граница (помисли дали да не наложим ограничение в обхвата на темата само за военни мисии, без полицейски, хуманитарни, наблюдателски и т.н.)....
dannyboy
0
Парламентарното ораторско изкуство 6 стр.

Парламентарното ораторско изкуство.

Парламентарното ораторско изкуство е съвкупност от форми и средства за речево общуване на народните представители и други длъжностни лица, на които законите предоставят право да участват в речевата комуникация по повод...
lubega
0
Видове изказвания според комуникативното намерение на говорещия 1 стр.

Видове изказвания, според комуникативното намерение на говорещия

Въпросителни изказвания - от основните компонненти на диалогичната реч и са атрибут предимно на устната форма на речта. С тях говорещото лице се обръща към събеседника си с въпрос за нещо неизвестно или иска от слушателя да потвърди или да отрече...
aronn
0