Материали 1-10 от 769

Защитена зона Кресна-Илинденци 16 стр.

Защитена зона Кресна-Илинденци

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването...
rusev02
0
Курсова работа по екология - инвестиционно предложение магистрала 8 стр.

Курсова работа по екология - инвестиционно предложение магистрала

Курсова работа за врезното влияние върху околната среда по време и след строителството на магистрала, както и мерките за намаляване на това вредно въздействие. Това е ОВОС...
gecata_maina
1
Курсова работа Екологична оценка на България 15 стр.

Курсова работа Екологична оценка на България

Съвременната екологична политика обхваща седем ключови области: замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на почвите, градска екология, разумна употреба на пестициди и морска екология...
the_magicer
1
Политика в опазването на биоразнообразието 9 стр.

Политика в опазването на биоразнообразието

В България има много представители на неправителствени организации, на природозащитни организации, учени и ръководители, университети, държавни институции и ведомства, дори и населението, които отделят част от време си да опазят природата...
daniche90
0
Корпоративна социална и екологична отговорност 8 стр.

Корпоративна социална и екологична отговорност

Корпоративна социална отговорност (КСО) има няколко дефиниции. Взаимовръзката между бизнес етиката и корпоративната социална отговорност се проявява в множеството дефиниции, които се предлагат за определяне на същността и обхвата на КСО...
messi
0
Ноосфера Принципът quotустойчиво развитиеquot и реални възможности за неговото реализиране 10 стр.

Ноосфера. Принципът "устойчиво развитие" и реални възможности за неговото реализиране

Отношението към природата, от страна на човечеството до първата част на ХХ век, е било базирано главно на така наречения потребителски интерес...
gecata_maina
0