Материали 1-10 от 17

Полистирол 7 стр.

“Полистирол”

Една от най-широко използваните пластмаси за нуждите на електротехниката е полистиролът или, както се нарича още, тролитул. Ценните диелектрични показатели и лесната обработка на полистирола, от една страна, и неговата голяма склонност към стареене, от др
ndoe
1