Материали 1-10 от 14

Междудържавна и междуправителствена дипломатическа кореспонденция 2 стр.

Междудържавна и междуправителствена дипломатическа кореспонденция

Терминът "дипломатическа кореспонденция" включва документи с важно предназначение и определени функции във външно политическата дейност. Междудържавната и междуправителствената акция се смята за дипломатическа кореспонденция...
nerven
0
Предмет метод статус функции на социологията 2 стр.

Предмет, метод, статус, функции на социологията

В историята на социологията са правени множество опити да се определи категорично и недвусмислено нейния предмет. За Макс Вебер това е "социалното действие", за Толкът Парсънз това са "социалните структури" и техните взаимодействия...
mOn
0